Garancia

Titan Energy notebook akkumulátor és adapter jótállási és szavatossági feltételek

Titan Energy notebook akkumulátorok és adapterek

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az alábbiakban találja a használatra vonatkozó tanácsainkat. Kérjük, tartsa be ezeket, hogy minél tovább megelégedéssel használhassa a nálunk vásárolt eszközöket. Minden esetben őrizze meg a vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát, mivel ezek valamelyike feltétlenül szükséges a termékkel kapcsolatban felmerült problémák ügyintézéshez. (49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet).

Jótállás és szavatosság

 1. Az akkumulátorok nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek (151/2003. Korm. Rendelet).
 2. Az Akku-Elem Kft. az általa forgalmazott Titan Energy notebook akkumulátorokra és adapterekre 12 hónap jótállást és további 12 hónap szavatosságot vállal (összesen 24 hónap).
 3. A jótállás, valamint a szavatosság a vásárlói szerződés létrejöttének, azaz a számla vagy nyugta kiállításának napján kezdődik.
 4. A vásárló minőségi kifogással élhet, ha a megvásárolt termék a vásárlás időpontjában nem felelt meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak (például rejtett anyag- vagy gyártási hiba), (PTK 1959. évi IV. Törvény).
 5. Amennyiben a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett (például értékcsökkent termékek vásárlásakor), cégünk a jogszabály alapján mentesül a jótállási vagy szavatossági felelőssége alól.
 6. A vásárlást követő 12 hónapon túl annak bizonyítása, hogy az esetlegesen felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, a vásárlót terheli.
 7. A jótállási és szavatossági igény érvényesítésének egyik feltétele, hogy a vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását cégünkkel közölni. A jogszabály szerint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni, de a közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős. Kérjük, hogy a hiba felmerülését követő 3 napon belül írásban jelezze azt cégünknek és a hibás terméket juttassa el hozzánk, mivel az időben nem kezelt problémák további hibákhoz vezetnek, javíthatatlan károkat okozhatnak, amelyekért cégünket felelősség nem terheli.

Egyéb rendelkezések

Kérjük, alaposan olvassa át a használati útmutatót. A helytelenül, nem a használati útmutatóban leírtak alapján használt akkumulátorok és adapterek a felhasználó hibájából hamarabb tönkremennek, így jótállási és szavatossági igény csak azon termékekre érvényesíthető, amelyeken betartották a használati útmutatóban leírt szabályokat. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó hibákért és károkért cégünket felelősség nem terheli.

Az akkumulátorokon és adaptereken elhelyezett biztonsági időkód matrica megsérülése a jótállási és szavatossági jogosultság elvesztését vonja maga után. A matrica a vásárlás időpontját tartalmazza, ám a vásárlás tényét nem bizonyítja, ezért önmagában minőségi kifogás ügyintézéséhez nem elegendő.

A vásárlást követő 15 napon belül az akkumulátoron végre kell hajtani a lentebb részletezett első üzembehelyezés lépéseit. Ennek hiánya az akkumulátor nem megfelelő működéséhez vezet, amely a szavatossági jogosultság elvesztésével jár.

Az akkumulátort csak a használati útmutatóban leírtak alapján beállított notebookban használja. A nem helyesen beállított értékek nagyban csökkentik az akkumulátor élettartamát, amelyért cégünket felelősség nem terheli.

Az akkumulátor gyors tönkremeneteléhez vezethet, ha kikapcsolt állapotban a notebook USB portjaihoz van csatlakoztatva bármelyien eszköz (billentyűzet, egér, pendrive, bluetooth, 3G modem, stb.), ez esetben ugyanis az USB-s eszköz kontroll nélkül fogyasztja az akkut, így észrevétlenül túl tudja azt meríteni.

Az akkumulátort szükséges használni. A nem használt akkumulátor néhány hónap alatt túlmerül és tönkremegy még akkor is, ha a maximális töltöttségi szinten tettük el. A hosszabb ideig használaton kívüli akkumulátort legalább havonta egyszer mindenképpen szükséges feltölteni, így a mélykisülés elkerülhető és szükség esetén az akkumulátor azonnal használatra kész.

Az akkumulátor használatához a merítési folyamat is hozzá tartozik. Legalább hetente-kéthetente merítse le a feltöltött akkumulátort a készülék használatával. A nem merített, folyamatosan töltés alatt álló akkumulátor tönkremegy. A lemerített akkumulátor töltését mielőbb, lehetőleg azonnal kezdje meg.

Soha nem merítse túl, ne erőltesse a lemerült akkumulátort azzal, hogy a készüléket újra és újra megpróbálja bekapcsolni. A lemerült akkumulátor töltését mielőbb kezdje meg. Az akkumulátort kizárólag a működtetni kívánt készülékkel merítse. Ne feledje, az akkumulátorok az önkisülés jelensége miatt használaton kívül is merülnek, ezért a lemerült állapotban tárolt akkumulátor tovább merül, használhatatlanná válik. Az akkumulátorok tárolása kizárólag feltöltött állapotban történjen.

Az akkumulátor normál használatból eredő, természetes teljesítménycsökkenése nem tartozik a jótállás és a szavatosság hatálya alá.

Az akkumulátorok és adapterek használata, tárolása szobahőmérsékleten, száraz, villamossági szempontból biztonságos helyen történjen. A közvetlen napsütés, tartósan 40°C feletti, vagy 5°C alatti hőmérséklet, nedvesség, por mind az eszközök károsodásához vezet, amelyekért cégünk felelősséget nem vállal.

Figyelem

A készülék (pl. notebook) nem megfelelő működése, vagy hibás funkciói az akkumulátor működésében is hibát generálnak, esetenként olyankor is, ha a lecserélt, elhasznált akkumulátor működése a lecsökkent kapacitást leszámítva kifogástalannak tűnt. Ebből adódóan minőségi kifogás ügyintézéséhez szükség lehet a készülék (pl. notebook) és tartozékai (pl. adapter) ellenőrzésére is.

Biztonsági figyelmeztetés

A helytelenül választott vagy használt akkumulátor károkat okozhatnak a készülékében. Ezekért a károkért felelősséget nem vállalunk. Az akkumulátorok nehézfémeket, gyúlékony, robbanékony, és különböző maró hatású, veszélyes vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért azokat még lemerült, tönkrement állapotban sem szabad rövidre zárni, szétszedni, tűzbe dobni, gyermekek kezébe adni. A használt akkumulátorok a környezetre is veszélyesek, ezért azokat az üzletekben kihelyezett használtelem tárolóba helyezzék.

Titan Basic notebook akkumulátorok

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az alábbiakban találja a használatra vonatkozó tanácsainkat. Kérjük, tartsa be ezeket, hogy minél tovább megelégedéssel használhassa a nálunk vásárolt eszközöket. Minden esetben őrizze meg a vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát, mivel ezek valamelyike feltétlenül szükséges a termékkel kapcsolatban felmerült problémák ügyintézéshez. (49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet).

Jótállás és szavatosság

 1. Az akkumulátorok nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek (151/2003. Korm. Rendelet).
 2. Az Akku-Elem Kft. az általa forgalmazott Titan Basic notebook akkumulátorokra és adapterekre 6 hónap jótállást és további 18 hónap szavatosságot vállal (összesen 24 hónap).
 3. A jótállás, valamint a szavatosság a vásárlói szerződés létrejöttének, azaz a számla vagy nyugta kiállításának napján kezdődik.
 4. A vásárló minőségi kifogással élhet, ha a megvásárolt termék a vásárlás időpontjában nem felelt meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak (például rejtett anyag- vagy gyártási hiba), (PTK 1959. évi IV. Törvény).
 5. Amennyiben a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett (például értékcsökkent termékek vásárlásakor), cégünk a jogszabály alapján mentesül a jótállási vagy szavatossági felelőssége alól.
 6. A vásárlást követő 6 hónapon túl annak bizonyítása, hogy az esetlegesen felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, a vásárlót terheli.
 7. A jótállási és szavatossági igény érvényesítésének egyik feltétele, hogy a vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását cégünkkel közölni. A jogszabály szerint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni, de a közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős. Kérjük, hogy a hiba felmerülését követő 3 napon belül írásban jelezze azt cégünknek és a hibás terméket juttassa el hozzánk, mivel az időben nem kezelt problémák további hibákhoz vezetnek, javíthatatlan károkat okozhatnak, amelyekért cégünket felelősség nem terheli.

Egyéb rendelkezések

Kérjük, alaposan olvassa át a használati útmutatót. A helytelenül, nem a használati útmutatóban leírtak alapján használt akkumulátorok és adapterek a felhasználó hibájából hamarabb tönkremennek, így jótállási és szavatossági igény csak azon termékekre érvényesíthető, amelyeken betartották a használati útmutatóban leírt szabályokat. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó hibákért és károkért cégünket felelősség nem terheli.

Az akkumulátorokon és adaptereken elhelyezett biztonsági időkód matrica megsérülése a jótállási és szavatossági jogosultság elvesztését vonja maga után. A matrica a vásárlás időpontját tartalmazza, ám a vásárlás tényét nem bizonyítja, ezért önmagában minőségi kifogás ügyintézéséhez nem elegendő.

A vásárlást követő 15 napon belül az akkumulátoron végre kell hajtani a lentebb részletezett első üzembehelyezés lépéseit. Ennek hiánya az akkumulátor nem megfelelő működéséhez vezet, amely a szavatossági jogosultság elvesztésével jár.

Az akkumulátort csak a használati útmutatóban leírtak alapján beállított notebookban használja. A nem helyesen beállított értékek nagyban csökkentik az akkumulátor élettartamát, amelyért cégünket felelősség nem terheli.

Az akkumulátor gyors tönkremeneteléhez vezethet, ha kikapcsolt állapotban a notebook USB portjaihoz van csatlakoztatva bármelyien eszköz (billentyűzet, egér, pendrive, bluetooth, 3G modem, stb.), ez esetben ugyanis az USB-s eszköz kontroll nélkül fogyasztja az akkut, így észrevétlenül túl tudja azt meríteni.

Az akkumulátort szükséges használni. A nem használt akkumulátor néhány hónap alatt túlmerül és tönkremegy még akkor is, ha a maximális töltöttségi szinten tettük el. A hosszabb ideig használaton kívüli akkumulátort legalább havonta egyszer mindenképpen szükséges feltölteni, így a mélykisülés elkerülhető és szükség esetén az akkumulátor azonnal használatra kész.

Az akkumulátor használatához a merítési folyamat is hozzá tartozik. Legalább hetente-kéthetente merítse le a feltöltött akkumulátort a készülék használatával. A nem merített, folyamatosan töltés alatt álló akkumulátor tönkremegy. A lemerített akkumulátor töltését mielőbb, lehetőleg azonnal kezdje meg.

Soha nem merítse túl, ne erőltesse a lemerült akkumulátort azzal, hogy a készüléket újra és újra megpróbálja bekapcsolni. A lemerült akkumulátor töltését mielőbb kezdje meg. Az akkumulátort kizárólag a működtetni kívánt készülékkel merítse. Ne feledje, az akkumulátorok az önkisülés jelensége miatt használaton kívül is merülnek, ezért a lemerült állapotban tárolt akkumulátor tovább merül, használhatatlanná válik. Az akkumulátorok tárolása kizárólag feltöltött állapotban történjen.

Az akkumulátor normál használatból eredő, természetes teljesítménycsökkenése nem tartozik a jótállás és a szavatosság hatálya alá.

Az akkumulátorok és adapterek használata, tárolása szobahőmérsékleten, száraz, villamossági szempontból biztonságos helyen történjen. A közvetlen napsütés, tartósan 40°C feletti, vagy 5°C alatti hőmérséklet, nedvesség, por mind az eszközök károsodásához vezet, amelyekért cégünk felelősséget nem vállal.

Figyelem

A készülék (pl. notebook) nem megfelelő működése, vagy hibás funkciói az akkumulátor működésében is hibát generálnak, esetenként olyankor is, ha a lecserélt, elhasznált akkumulátor működése a lecsökkent kapacitást leszámítva kifogástalannak tűnt. Ebből adódóan minőségi kifogás ügyintézéséhez szükség lehet a készülék (pl. notebook) és tartozékai (pl. adapter) ellenőrzésére is.

Biztonsági figyelmeztetés

A helytelenül választott vagy használt akkumulátor károkat okozhatnak a készülékében. Ezekért a károkért felelősséget nem vállalunk. Az akkumulátorok nehézfémeket, gyúlékony, robbanékony, és különböző maró hatású, veszélyes vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért azokat még lemerült, tönkrement állapotban sem szabad rövidre zárni, szétszedni, tűzbe dobni, gyermekek kezébe adni. A használt akkumulátorok a környezetre is veszélyesek, ezért azokat az üzletekben kihelyezett használtelem tárolóba helyezzék.

Titan Energy kamera akkumulátorok és töltők

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az alábbiakban találja a használatra vonatkozó tanácsainkat. Kérjük, tartsa be ezeket, hogy minél tovább megelégedéssel használhassa a nálunk vásárolt eszközöket. Minden esetben őrizze meg a vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát, mivel ezek valamelyike feltétlenül szükséges a termékkel kapcsolatban felmerült problémák ügyintézéshez. (49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet).

Jótállás és szavatosság

 1. Az akkumulátorok nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek (151/2003. Korm. Rendelet).
 2. Az Akku-Elem Kft. az általa forgalmazott Titan Energy kamera akkumulátorokra és töltőkre 6 hónap jótállást és további 18 hónap szavatosságot vállal (összesen 24 hónap).
 3. A jótállás, valamint a szavatosság a vásárlói szerződés létrejöttének, azaz a számla vagy nyugta kiállításának napján kezdődik.
 4. A vásárló minőségi kifogással élhet, ha a megvásárolt termék a vásárlás időpontjában nem felelt meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak (például rejtett anyag- vagy gyártási hiba), (PTK 1959. évi IV. Törvény).
 5. Amennyiben a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett (például értékcsökkent termékek vásárlásakor), cégünk a jogszabály alapján mentesül a jótállási vagy szavatossági felelőssége alól.
 6. A vásárlást követő 6 hónapon túl annak bizonyítása, hogy az esetlegesen felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, a vásárlót terheli.
 7. A jótállási és szavatossági igény érvényesítésének egyik feltétele, hogy a vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását cégünkkel közölni. A jogszabály szerint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni, de a közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős. Kérjük, hogy a hiba felmerülését követő 3 napon belül írásban jelezze azt cégünknek és a hibás terméket juttassa el hozzánk, mivel az időben nem kezelt problémák további hibákhoz vezetnek, javíthatatlan károkat okozhatnak, amelyekért cégünket felelősség nem terheli.

Egyéb rendelkezések

Kérjük, alaposan olvassa át a használati útmutatót. A helytelenül, nem a használati útmutatóban leírtak alapján használt akkumulátorok és adapterek a felhasználó hibájából hamarabb tönkremennek, így jótállási és szavatossági igény csak azon termékekre érvényesíthető, amelyeken betartották a használati útmutatóban leírt szabályokat. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó hibákért és károkért cégünket felelősség nem terheli.

Az akkumulátorokon és adaptereken elhelyezett biztonsági időkód matrica megsérülése a jótállási és szavatossági jogosultság elvesztését vonja maga után. A matrica a vásárlás időpontját tartalmazza, ám a vásárlás tényét nem bizonyítja, ezért önmagában minőségi kifogás ügyintézéséhez nem elegendő.

A vásárlást követő 15 napon belül az akkumulátoron végre kell hajtani a lentebb részletezett első üzembehelyezés lépéseit. Ennek hiánya az akkumulátor nem megfelelő működéséhez vezet, amely a szavatossági jogosultság elvesztésével jár.

Az akkumulátort csak a használati útmutatóban leírtak alapján beállított notebookban használja. A nem helyesen beállított értékek nagyban csökkentik az akkumulátor élettartamát, amelyért cégünket felelősség nem terheli.

Az akkumulátort szükséges használni. A nem használt akkumulátor néhány hónap alatt túlmerül és tönkremegy még akkor is, ha a maximális töltöttségi szinten tettük el. A hosszabb ideig használaton kívüli akkumulátort legalább havonta egyszer mindenképpen szükséges feltölteni, így a mélykisülés elkerülhető és szükség esetén az akkumulátor azonnal használatra kész.

Az akkumulátor használatához a merítési folyamat is hozzá tartozik. Legalább hetente-kéthetente merítse le a feltöltött akkumulátort a készülék használatával. A nem merített, folyamatosan töltés alatt álló akkumulátor tönkremegy. A lemerített akkumulátor töltését mielőbb, lehetőleg azonnal kezdje meg.

Soha nem merítse túl, ne erőltesse a lemerült akkumulátort azzal, hogy a készüléket újra és újra megpróbálja bekapcsolni. A lemerült akkumulátor töltését mielőbb kezdje meg. Az akkumulátort kizárólag a működtetni kívánt készülékkel merítse. Ne feledje, az akkumulátorok az önkisülés jelensége miatt használaton kívül is merülnek, ezért a lemerült állapotban tárolt akkumulátor tovább merül, használhatatlanná válik. Az akkumulátorok tárolása kizárólag feltöltött állapotban történjen.

Az akkumulátor normál használatból eredő, természetes teljesítménycsökkenése nem tartozik a jótállás és a szavatosság hatálya alá.

Az akkumulátorok és töltők használata, tárolása szobahőmérsékleten, száraz, villamossági szempontból biztonságos helyen történjen. A közvetlen napsütés, tartósan 40°C feletti, vagy 5°C alatti hőmérséklet, nedvesség, por mind az eszközök károsodásához vezet, amelyekért cégünk felelősséget nem vállal.

Figyelem

A készülék (pl. kamera) nem megfelelő működése, vagy hibás funkciói az akkumulátor működésében is hibát generálnak, esetenként olyankor is, ha a lecserélt, elhasznált akkumulátor működése a lecsökkent kapacitást leszámítva kifogástalannak tűnt. Ebből adódóan minőségi kifogás ügyintézéséhez szükség lehet a készülék (pl. kamera) és tartozékai (pl. töltő) ellenőrzésére is.

Biztonsági figyelmeztetés

A helytelenül választott vagy használt akkumulátor károkat okozhatnak a készülékében. Ezekért a károkért felelősséget nem vállalunk. Az akkumulátorok nehézfémeket, gyúlékony, robbanékony, és különböző maró hatású, veszélyes vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért azokat még lemerült, tönkrement állapotban sem szabad rövidre zárni, szétszedni, tűzbe dobni, gyermekek kezébe adni. A használt akkumulátorok a környezetre is veszélyesek, ezért azokat az üzletekben kihelyezett használtelem tárolóba helyezzék.